Přeskočit na obsah
Na tomto webu používáme cookies. Dalším setrváním na webu souhlasíte s jejich použitím pro sběr dat.

VÝSTAVY / AKCE / DOPROVODNÝ PROGRAM

23. 5. - 25. 6. 2019 / Černá hmota uchovává nejen autorský rukopis, konzervuje umělcovo myšlení, pocity, prožitky, vzpomínky, zkušenosti, a také čas.

Výstava: Michal Škoda - Čas v černé
Výstava trvá od 23. 5. 2019 do 25. 6. 2019
Kurátorka: Silvia L. Čúzyová
Foto: Kubicek.studio


Čas v černé

Pro výstavu MICHALA ŠKODY - ČAS V ČERNÉ v brněnské galerii Artikle, byla zvolena kolekce černých grafitových kreseb z let 2014 - 2016. Rozměrná i menší díla jsou navenek příbuzná formální afinitou a tvarovými korelacemi. Jejich vnitřní souvislosti zůstávají neznámou. Černé kresby reprezentují vrcholnou podobu uvažování Michala Škody v médiu kresby. Jeví se jednoduché a racionálně konstruované. Formální vlastnosti kreseb svádějí k rychlému zařazení k minimalismu. Geometrie je však pro Škodu jen ideálním prostředkem vyjádření - k hledání řádu, krásy a harmonie. Nejde tu o pouhé zjednodušení, nýbrž o očištění/oproštění tvaru až do esenciální podoby. Škodovy kresby jsou formálně minimalizované k nejzazším hranicím abstrakce, nejsou ale zbaveny přítomnosti svého tvůrce. Naopak jsou velice fyzické nejen z hlediska reflektování přítomnosti nebo nepřítomnosti figury/člověka v prostoru. Jsou materiálové v základním významu tohoto slova - vystavěné prostřednictvím tisíců tahů tužky a nespočtu vrstev grafitu. Umělec zanechává stopy na papíře s úmyslem komunikovat, i když to má být zkušenost beze slov. Insiderská narace a nedořečení odkazu díla vytvářejí napětí a potenciál pro interpretaci. Kurátorka zařadila do brněnské kolekce i dva fotografické obrazy, které jsou dosti netradičně prezentované jako svébytná díla, ne jako součást autorské knihy, nebo site-specific instalace. Autor svá díla programově neverbalizuje a důraz dává na jejich samostatnou komunikaci s divákem. Fotografie jsou ale příběhové a jako takové schopné napomoci k pootevření individuální narace v Škodově díle i pro diváky.

Silvia L. Čúzyová

27. 5. 2019