Přeskočit na obsah
Na tomto webu používáme cookies. Dalším setrváním na webu souhlasíte s jejich použitím pro sběr dat.

VÝSTAVY / AKCE / DOPROVODNÝ PROGRAM

27. 9. - 3. 11. 2018 / Výchozím motivem výstavy brněského malíře je bod.

Výstava potrvá do 3.11.2018
Kurátor: Richard Adam
Texty k výstavě: Zbyňek Fišer
Foto: Josef Kubíček

Pavel hayek 2017/2018

Bod – výchozí motiv výstavy Pavla Hayeka – se v autorově tvorbě objevuje v rozmanitých tvarových, barevných a i vztahových variacích. Malíř nabízí osobitý úhel pohledu na efemérnost světa. V nové kolekci pomocí malířského válečku s jednoduchým abstraktním vzorem vzniká malba, jejíž účinek závisí na způsobu opakování prefabrikovaného motivu a vrstvení černobílých odstínů. Ruční práce způsobí, že se motiv na plátně nepatrně posunuje. Tím vzniká vizuální efekt prostoru, jako bychom viděli dovnitř obrazu, do hloubky trojrozměrné struktury. Současně se na povrchu malby setkávají body v novém uspořádání a vytvářejí soustavy abstraktních vzorů. Divák může podlehnout iluzi, že pozoruje vánek nad kvetoucím obilným lánem, magnetické siločáry či laboratorní záznamy pohybu živých mikroorganismů. Body se uvolnily ze své nehybnosti a oči je probudily k životu. Strojově zafixované punktuální motivy malířských válečků vytvářejí metodou vrstvení černobílých odstínů iluzivní malby s vnitřní vizuální dynamikou. Pavel Hayek nově definoval pevný bod, který se stal východiskem pohybu i v jeho nejnovější malířské tvorbě.

Zbyňek Fišer


Pavel Hayek  (1959)

Žije a pracuje v Brně.
1973 – 1982 navštěvoval LŠU J. Kvapila v Brně (prof. Petr Skácel)
V letech 1990 - 2001 byl členem TTKlubu
Od roku 1998 je členem Klubu konkretistů

Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie, Praha (sbírka Jiřího Valocha); Moravská galerie v Brně; Muzeum města Brna; Muzeum umění Olomouc; Richard Adam Gallery, Brno; Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch; Fait gallery, Brno; edition und galerie Hoffmann, Friedberg; Sbírka galerie Závodný, Mikulov; Nadace současného umění, Praha; Městské muzeum Benešov; Graphothek der Stadtbücherei, Stuttgart; Sammlung Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt; National Gallery of Art, Washington, DC; Foundation For Constructive Art, Calgary.
Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v České republice a v zahraničí.

2. 10. 2018