Přeskočit na obsah
Na tomto webu používáme cookies. Dalším setrváním na webu souhlasíte s jejich použitím pro sběr dat.

VÝSTAVY / AKCE / DOPROVODNÝ PROGRAM

28. 6. - 24. 8. 2019 / Na kombinaci organického asfaltu a skla vytvořil působivé procesuální prostorové objekty

Výstava: Tomáš Prokop - Půl tuny
Výstava trvá od 28. 6. 2019 do 24. 8. 2019
Kurátorka: Kaliopi Chamonikola
Foto: Kubicek.studio


Půl tuny

Tomáše Prokopa, nedávného absolventa Fakulty výtvarných umění VUT v Brně - ateliéru Jana Ambrůze a Pavla Korbičky - zajímají fundamentální témata s obecnějším lidským přesahem. Ve svých formálně lapidárních objektech a instalacích metaforicky tematizuje zejména křehké otázky bytí, života a smrti, lidské pomíjivosti v jejich ambivalentním významu: jako neúprosně smířlivé logiky přírody, stejně jako intenzívního prožitku z naléhavého existenciálního obsahu.

K výrazným rysům jeho tvorby patří bezprostřední provázanost myšlenky, sdělení s volbou adekvátního materiálu. To je také důvod, proč jeho práce oscilují mezi různými výtvarnými médii a způsoby vyjádření, jež příležitostně rozehrává jak v médiu kresby, obrazu, reliéfu, ale i v objektu a instalaci. Důraz na materiál a jeho specifické výtvarné možnosti patří k důležitým konstantám jeho konceptuálně orientované tvorby. Zatímco autorovy začátky jsou spojeny s enkaustikou, s využíváním přírodních materiálů (a efemérních intervencí do přírodního prostoru), ale např. také skla nebo kovů, v r. 2012 pro sebe objevuje vlastnosti silikonu a jeho výtvarné působení (zejména zvláštní efekt neurčitosti). V poslední době je pak zaujat zejména prací se sklem a térem, v níž testuje zejména přirozené chování materiálu v konkrétních tepelných podmínkách.

Rovněž v tomto segmentu tvorby se uplatňuje autorova typická redukovaná barevnost (popř. nebarevnost skla), často v kontrastu s černou. Na kombinaci organického asfaltu a skla vytvořil působivý procesuální prostorový objekt, jímž uzavřel v roce 2017 své magisterské studium. Asfalt a sklo, u něhož tematizuje křehkost a monumentalitu (Tomáš Prokop zpravidla pracuje s reálným lidským měřítkem), v něm mají nejen výtvarnou, nýbrž rovněž symbolickou funkci. Objekt můžeme číst jako výraz „dotyku a oddělení“, materiální fragility jak skleněné substance jako takové, tak v principu amorfní konzistence roztékajícího se asfaltu. Diskurz nestabilní materiálové struktury explicitně odkazuje k nestálosti a proměnlivosti jako principu existence i ke zkoumání tvárných možností materiálu.

Z významných mezinárodních úspěchů Tomáše Prokopa je třeba zmínit prestižní soutěžní přehlídku současné sklářské tvorby Toyama International Glass Exhibition 2018 v Japonsku, z níž si v obrovské konkurenci odnesl stříbrnou cenu za dílo nazvané Rozdělení (druhá verze) z roku 2017. Osobitý způsob práce s médiem skla ocenila také mezinárodní porota, která mladého českého autora vybrala mezi 100 z 25 zemí světa pro přehlídku pořádanou na přelomu roku 2019/2020 v The Corning Museum of Glass v New Yorku.

V prostoru Galerie Artikle je nyní k vidění časová instalace objektu Tomáše Prokopa, v němž v kombinaci s asfaltem hraje sklo fundamentální roli. Zatímco na obou zmíněných přehlídkách v Japonsku i v USA byly zastoupeny modely – tedy menší verze díla – na půdě galerii Artikle v Brně je realizováno dílo ve skutečném měřítku 1:1. Po dobu dvou letních měsíců je zde instalováno a průběžně zaznamenáváno dílo ve své procesualní existenci, v proměnách vyvolaných působením tepelných klimatických podmínek a samozřejmě především ve své fascinující výtvarné vizualitě.

Kaliopi ChamonikolaDěkujeme sponzorům a partnerům výstavy: GLASSOLUTIONS / Saint Gobain a ASFALTELAST spol. s.r.o.Galerie ARTIKLE bude uzavřena v období od 20. 7. do 10. 8. 2019.
Děkujeme za pochopení.
Těšíme sa na Vás od 13. 8. 2019.

Z důvodu neobvyklé instalace probíhající výstavy bude galerie přístupná v průběhu otevíracích hodin po telefonickém objednání na tel. čísle: +420 777 104 241, +420 739 675 050,
nebo na e-mailu: artikle@artikle.cz.
Zpřístupnění galerie bude do půl hodiny po objednání a to do ukončení výstavy 24. 8. 2019.
Děkujeme za pochopení.

17. 7. 2019