Přeskočit na obsah
Na tomto webu používáme cookies. Dalším setrváním na webu souhlasíte s jejich použitím pro sběr dat.

VÝSTAVY / AKCE / DOPROVODNÝ PROGRAM

Vernisáž 26. 2. 2019 v 18 hodin / Tematická výtvarná výstava skupiny autorů: Hana Novotná, Petr Veselý, Pavel Hayek, Michal Škoda, Jaromír Šimkůj

Výstava: Na počátku bylo...
Vernisáž: Galerie Artikle / Úterý 26. 2. 2019 v 18:00 hod
Výstava trvá od 27. 2. 2018 do 30. 3. 2019
Kurátor: Kaliopi Chamonikola
Foto: Josef Kubíček

Tematická výtvarná výstava skupiny autorů: Hana Novotná, Petr Veselý, Pavel Hayek, Michal Škoda, Jaromír Šimkůj


Na počátku bylo…

Na výtvarných výstavách obvykle přicházíme k hotovým uměleckým dílům. Ačkoliv jsou v jistém smyslu soběstačnými objekty, často se neubráníme otázkám, jak umělecké dílo vzniká. Fáze tvorby, která se odehrává převážně v soukromí v ateliérech, pracovnách, dílnách umělců však nejen specifickým způsobem vypovídá o tvůrčí povaze toho kterého autora, ale může také pomoci prohloubit naši vnímavost. Cesta od ideje k realizaci není zdaleka jen prostým procesem změny dimenzí. Je vzrušujícím dobrodružstvím v procesu zrodu umění od prvotní myšlenky po finální formu. K ní obvykle nevede cesta přímá, naopak, je plná zákrut, hledání, mnohdy se dokonce stává vysloveně nepředvídatelnou. Abychom divákovi přiblížili něco ze zákulisí uměleckého artefaktu, jsou tentokrát vystaveny také práce a předměty, jejichž význam je spíše než umělecký v rovině psychologické. Odhalují totiž metodu, která podporuje autorovu tvůrčí invenci. Můžeme tak lépe pochopit inspirační zdroje, individuální postupy, strategii, jednotlivé kroky vedoucí od prvotní myšlenky (nejčastěji v podobě přípravné studie, kresebné či malířské skici, ale také fotografie, či modelu), od nápadu k realizaci, k finálnímu uměleckému objektu. Škála tvůrčích postupů je přitom velmi rozmanitá: jednak díky různým výtvarným disciplínám, konkrétnímu materiálu a s ním souvisejícími pracovními, technologickými a řemeslnými procesy. Může jít o kreativní práci s příslušnou matérií, roli náhody a experimentu v procesu tvorby, transformaci myšlenky, její dolaďování, vznik variantních řešení, odchýlení se od původního záměru nebo o cílevědomě řízenou, soustředěnou realizaci představy. Každý autor i jednotlivé dílo se tudíž vyjevuje ve své neopakovatelné zvláštnosti.

Kaliopi Chamonikola

18. 2. 2019